İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Altınhas Gayrimenkul personel seçim kriterleri: personelin objektif olarak sadece söz konusu işin görev tanımında belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayanılarak seçilmesine, eğitilmesine, değerlendirilmesine ve terfisine olanak sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Aday başvuruları; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından güncellenen Personel Bilgi Bankası'nda takip edilir ve kayıt altına alınır. Yapılan başvuruların gizliliği esastır. Şirket geneli ile ilgili kariyer olanakları performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkânlarına göre değişmekte olup, çalışanlara dikey ve yatay geçiş imkânı sağlanmaktadır. Bu anlamda Altınhas Gayrimenkul, yöneticilerini kendi içinden yetiştirme politikasını benimsemiştir. Çalışanlar için, organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik ve her düzey için farklı içeriklerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programları mevcuttur. Bu eğitim programları ile Altınhas Gayrimenkul’ün tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanmaktadır. Şirket bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı çalışanın halen yerine getirdiği görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

GENEL BAŞVURU

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak için lütfen Cv'lerinizi insankaynaklari@altinhas.com  adresine gönderiniz....